درمان – روان درمانی

آموزش (کارگاه های آموزشی)

روانشناسی سازمانی و صنعتی

مقالات من

دکتر سید مصطفی نجم آبادی

روان درمانگر | مشاور فردی | تراپیست آنلاین

پس از تجربه عنوان ها و نقش های مختلف ، اکنون با افتخار و لبخند خودم را با عنوان تراپیست و رواندرمانگر میشناسم. رویکرد درمانگری ام ، بیشتر هیجان مدار (EFT) و اگزیستانسیال (وجودی) است و طبعا بسته به شرایط مراجع و مساله پیش رو در اتاق درمان ، گاهی هم از رویکردهای رفتاردرمانی و تحلیل رفتار و … بهره میبرم.

بیشتر تمرکز من بر رشد و توسعه فردی بزرگسالان است و نیز در حوزه های درمانی افسردگی و اضطراب و آزردگی های متنوع روان کار میکنم. مستقیم و غیر مستقیم شاگردی بسیاری از بزرگان را کرده ام و به این افتخار میکنم.

برخی روزها به صورت حضوری تراپیست کلینیک مهربد در تهران و در خدمت همرهانم (مراجعانم) هستم و برخی روزها نیز رواندرمانگر آنلاین و تصویری ام و در خدمت ایرانیان و فارسی زبانان خارج از کشور یا شهرهای دیگر هستم و باقی اوقات را نیز در تلاش برای کسب تجربیات جدید و فهم های نو ، زندگی میکنم.